Menu
Xây dựng cấu hình
may-tinh-van-phong-gh07
 • 250GB
 • 4GB
 • Học tập - Văn phòng
 • Asus
 • Gigabyte
 • 0 - 10.000.000
 • Pentium
 • DDR3
 • AOC
 • Dell
 • 36 tháng
 • Genius USB

Máy tính văn phòng – GH07

9.250.000 ₫

Thêm vào giỏ hàng
may-tinh-van-phong-gh06
 • 500GB
 • 4GB
 • Học tập - Văn phòng
 • Asus
 • Gigabyte
 • 0 - 10.000.000
 • G
 • DDR4
 • AOC
 • Dell
 • Genius
 • 36 tháng
 • Genius USB

Máy tính văn phòng – GH06

7.650.000 ₫

Thêm vào giỏ hàng
may-tinh-van-phong-gh04
 • 500GB
 • 4GB
 • Học tập - Văn phòng
 • 0 - 10.000.000
 • Pentium
 • DDR4
 • 17'' - 21''
 • AOC
 • Dell
 • Genius
 • 36 tháng
 • Genius USB

Máy tính văn phòng – GH04

7.300.000 ₫

Thêm vào giỏ hàng
may-tinh-van-phong-gh05
 • 500GB
 • 4GB
 • Học tập - Văn phòng
 • 0 - 10.000.000
 • Core i3
 • DDR4
 • Dell
 • Genius
 • 36 tháng
 • Genius USB

Máy tính văn phòng – GH05

8.600.000 ₫

Thêm vào giỏ hàng
may-tinh-van-phong-gh03
 • 500GB
 • 4GB
 • Học tập - Văn phòng
 • Gigabyte
 • 0 - 10.000.000
 • Core i5
 • DDR3
 • Dell
 • Genius
 • 36 tháng
 • Genius USB

Máy tính văn phòng – GH03

8.700.000 ₫

Thêm vào giỏ hàng
may-tinh-van-phong-gh02
 • 4GB
 • Asus
 • Gigabyte
 • 0 - 10.000.000
 • Core i3
 • DDR3
 • AOC
 • Genius
 • 36 tháng
 • Genius USB

Máy tính văn phòng – GH02

7.100.000 ₫

Thêm vào giỏ hàng
may-tinh-van-phong-gh01
 • 250GB
 • 4GB
 • Học tập - Văn phòng
 • 0 - 10.000.000
 • DDR3
 • 17'' - 21''
 • AOC
 • Dell
 • Genius
 • 36 tháng
 • Genius USB

Máy tính văn phòng – GH01

5.900.000 ₫

Thêm vào giỏ hàng

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.